En bibeloversettelse på moderne norsk July 24 1973

Av Åge Holter. Klipp fra kronikk i Bergens Tidene.

 

Slik lyder overskriften på en kronikk I Bergens Tidende (24/7) av professor Åge Holter som gir en saklig presentasjon og vurdering av den nye oversettelsen av Det nye testamente. Etter å ha beskrevet positive og negative trekk ved oversettelsen, konkluderer han slik:

Acta-utgaven er et utmerket eksempel på en oversettelse som er skreddersydd for en bestemt lesergruppe, midt imellom det alt for nye og radikale og det alt for gamle og konservative. Den kan ha en misjon blant kristne som gjerne vil kjenne igjen sin bibel, men likevel ønsker et lettere og mer forståelig språk. Det de vil savne, er skrifthenvisningene under de enkelte bibelvers. Og de vil ha visse leseproblemer med skadete typer og dårlig trykk i den første utgaven.

Men kanskje leserens største problem blir:

Hvem står bak utgaven? Med hvilken fullmakt kommer denne oversettelsen? Den kan ikke komme på linje med utgavene fra Det Norske Bibelselskap. Bak den står ikke bare tradisjon og erfaring og ekspertise, men et landsstyre med bl.a. alle kirkens biskoper. Likevel kan det bli plass for en privatutgave. Monopol på et åndelig område er ikke sunt. Og den tid er forbi, at vi går i én kirke og taler ett språk og lærer én bibel. La så bare flere utgaver "konkurrere" eller supplere hverandre, selv om forvirringen kan bli stor. Vi må håpe gevinsten blir større, at flere mennesker får flere sjanser til å lese Guds ord og "grunde på det", som det ennå heter i den nye oversettelsen.

X