Gratis demoversjon

Norsk Data-Bibel Versjon 3.1 er laget for Windows 10, Windows og tidligere versjoner av Windows.

Les hele denne instruksjonen nøye, - alle opplysninger du trenger for å kunne laste ned og installere programmet finner du her!

For å kunne bruke denne demoversjonen, send en e-post til databibel@norsk-bibel.no

Skriv "lisensnøkkel" i Emnefeltet. Skriv navn og adresse i meldingsfeltet.

Du vil da etter noen minutter automatisk få svar tilbake hvor det i emnefeltet står Fraværende: lisensnøkkel
Lisensnøkkelen ligger ved. Det er en tidsbegrenset lisens som varer ca 3 - 4 uker.

Du kan laste ned Norsk Data-Bibel Versjon 3.1 ved å klikke på denne linken. Deretter kan du laste ned og følge installasjonsveiledningenPrøvelisensen inneholder "Utvidet pakke".

NB: Demoversjonen kan bare lastes ned én gang per datamaskin!

Ønsker du å kjøpe programmet, kan du bestille en "varig" lisensnøkkel ved å kjøpe Norsk Data-Bibel. Dersom du av-installerer testlisensen, kan ikke en ny testlisens installeres på nytt. Du må i så fall kjøpe en varig lisensnøkkel.