Tilleggsmoduler Norsk Data-Bibel

Du kan velge mellom flere tilleggsmoduiler tilNorsk Data-Bibel.

Disse tre er inkludert i Utvidet Pakke, og kan kjøpes som tillegg til Grunnpakke:

  • Modulnøkkel NO2011 BM      kr. 199.-
  • Modulnøkkel NO2011 NN      kr. 199.-
  • Modulnøkkel BGO                 kr. 199.-

De neste er ikke inkludert i noen av standardutgavene av Norsk Data-Bibel

  • Modulnøkkel NO78/85 BM    kr. 199.-
  • Modulnøkkel NO78/85 NN    kr. 199.-
  • Modulnøkkel Gullgruben       kr. 695.-
  • Modulnøkkel Nærmere         kr. 125.-