Informasjon om Norsk Data-Bibel

Kort presentasjon av Norsk Data-Bibel

Meget enkelt brukergrensesnitt:
Å bruke Norsk Data-Bibel er svært enkelt. Rutinene er oversiktlige, og den som bruker Windows, vil kjenne seg igjen i de fleste rutiner.

Mange nyttige funksjoner:

 • Versjon 3.1 har med alle tre utgavene av Norsk Bibels oversettelse.
 • Den har en rekke nye funksjoner i forhold til tidligere versjoner. Den er utviklet for de nyeste utgavene av Windows, den er enda raskere i søke, og har flere nye tilleggsmoduler.
 • Svært instruktive hjelpefiler og fyldig brukerhåndbok på pdf. gjør opplæringen enkel, og gir svar på de spørsmål som måtte dukke opp.
 • "Gå-til funksjonen" gjør oppslag til bestemte bibelavsnitt lett og raskt. Straks du starter skriving av ønsket posisjon, f.eks. Joh 3:16, kommer "Gå-Til boksen" opp, og når du trykker ENTER slås stedet opp.
 • Høyreklikk på et bibelvers, og du får de ulike oppslagsalternativene rett på skjermen.
 • Databibelen inneholder avanserte søkefunksjoner. Du kan søke på enkeltord, flere ord, hele setninger m.m. for å finne et vers du leter etter, eller en sak du ønsker å undersøke i Bibelen.
 • Du kan lage ditt eget oppslagsverk hvor bibelhenvisninger automatisk kan slås opp ved et museklikk. Ord og versenummer som er kommentert i notatet, gis en annen farge i bibelteksten og notatet kan slås opp ved å klikke på ordet eller på versenummeret.
 • Mannakorn, et program som følger databibelen, gir et bibelord på skjermen med ønsket tidsintervall. Programmet fungerer selv om du ikke har databibelen oppe.
 • Det å sammenligne forskjellige bibeloversettelser, kan være nyttig. Nå kan du legge Norsk Bibels 88 oversettelse ved siden av andre oversettelser. Det er både interessant og lærerikt, og noen ganger gir det nytt lys over bibelteksten.
 • To utgaver: Grunnpakke og Utvidet Pakke
 • Tar liten plass på datamaskinen: Mindre enn 30 MB
 • For nedlasting fra internett, eller tilsendt på CD
 • Tilleggsmoduler:
  • Bibelkommentaren "Gullgruben"
  • Andaktsboken "Nærmere"