Bestilling av navnetrykk før jul

Siste frist for bestilling av navnetrykk på bibel før jul er 10 desember!